Stembevrijding

Jan Kortie
over Stembevrijding

Jan Kortie is stembevrijder. Als afgestudeerd econoom stond hij een aantal jaren voor de klas, met veel plezier. Tot hij zijn ware passie ontdekte: zingen. Of preciezer: verleiden tot zingen. Hij volgde de stem van zijn hart en bekwaamde zich in die richting. Op de school waar hij lesgaf richtte hij een schoolkoor op en hij organiseerde z’n eerste workshops.Een paar jaar later besloot hij z’n baan op te zeggen en ging werken als dirigent, zangleraar, workshopleider, trainer, stemtherapeut. Mooie woorden, maar eigenlijk dekten die geen van allen de lading helemaal. Jaren later viel hem een nieuw woord in. Hij realiseerde zich: het gaat mij altijd om mensen vrijer te maken met hun stem en in hun zingen. Dan moet ik het ook zo noemen: stembevrijding. En dan ben ik dus: stembevrijder. Jan introduceerde het begrip stembevrijding in Nederland, een begrip dat sindsdien door allerlei mensen is overgenomen. In de loop der jaren ontwikkelde hij een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen. Met als leidraad dit zinnetje: jouw ziel wil zingen.

Bron Jan Kortie