Introductie

“Ik wil zingen zoals de vogels zingen,
zonder erover na te denken wie er luistert
en wat ze er van vinden.
Zing je lied.
Zing gewoon je eigen lied”

Rumi, de Perzische dichter

In 2005 logeerde ik bij een goede vriendin in haar huis in Frankrijk. Tijdens een wandeling hoorde ik mezelf ineens zeggen: “Ik zou wel reiki willen leren”. Op dat moment wist ik nog helemaal niet waarom ik dat wilde, alleen dat ik het wilde. Vanaf toen kwam mijn spirituele ontwikkeling in een stroomversnelling en al snel gaf ik zelf behandelingen reiki. Mijn partner en onze dochters waren en zijn gewillig oefenmateriaal. Een buurvrouw liet me in alle rust in haar huis werken. Mijn zus stelde ruimte beschikbaar voor het behandelen van mijn eerste klanten. Heel dankbaar ben ik mijn moeder, die me al jong in aanraking bracht met de reiki heelmethode. En natuurlijk Bo, de vriendin in wiens huis in Frankrijk het allemaal begon. Bedankt!

Een aantal jaren later besloot ik een opleiding tot stembevrijder te volgen. Door stembevrijding ervaarde ik hoe gesloten ik eigenlijk was. Ik kwam er achter dat er heel veel in mij openging als ik mijn klanken liet komen en voelde me steeds ruimer worden. Vanaf dat moment wist ik dat mijn ziel wil zingen vanuit de Bron.

Reiki en stembevrijding zijn belangrijke heelmethodes in mijn leven. Bij reiki is het de diepe stilte die mij raakt en de inzichten die ik tijdens die stilte doorkrijg.

Bij stembevrijding zijn het juist de klanken die naar buiten komen die mij ontroeren, omdat ze eindelijk gehoord mogen worden.

METTAROOS, liefdevolle aandacht.

Posted in Introduction | Leave a comment